Politik for refundering af lejemål

Når du indgår et lejemål

Når du henvender dig pr. telefon eller via lejemåls-blanketten pr. mail vil vi se, om dit ønske kan opfyldes.
Såfremt det kan det, vil du selvfølgelig få en bekræftelse pr. mail. Dermed er dit lejemål forhåndsreserveret.
Efterfølgende vil du få en faktura på selve lejen, som du så har 8 dage til at betale iflg. fakturaen.
Så snart du har betalt, er din reservation en aftale, som vi ikke rykker på.
Betaler du derimod ikke – tja, så må vi desværre fjerne din forhåndsreservation, så en anden får chancen.

Hvis du fortryder inden 3 måneder før lejemålets start, vil du kunne aflyse og få det indbetalte beløb retur.
Skriv i så fald alt nødvendigt til den på fakturaen angivne mail-adresse.

Hvis du fortryder i perioden derfra og til lejemålets start vil vi desværre ikke kunne refundere lejebeløbet.
Forsamlingshuset Dannevirke drives lige som stort set alle andre forsamlingshuse på baggrund af frivilligt arbejde, og alle indkomne lejebeløb går til vedligeholdelse af forsamlingshuset. Kan vi ikke leje det ud, er der ingen indtægt.
Desværre har vi været ude for, at flere har villet leje samme dato, den første har så valgt bare ikke at møde op alligevel, og så er det forsamlingshuset, der mangler en indtægt. Derfor har vi valgt denne politik for at imødegå direkte tab.
Hvis du fortryder inden for de 3 måneder, og vi lykkes med at kunne udleje til en anden i stedet, vil du selvfølgelig efterfølgende kunne få dine penge retur alligevel.